Personvernærklæring

Her kan du dele oss

VÅRE TJENESTER

OPPLYSNINGER OM BRUK AV NETTSIDENE OG HVORFOR

Som ledd i driften av våre tjenester vil vi kunne be om, samle inn og lagre personopplysninger som navn, profilbilde, e-postadresse, mobilnummer, IP-adresse, nettverks-ID, kontonummer, telefonnummer, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene. Eventuelt tar vi også vare på adresse, dersom denne er relevant for å opprettholde en god tjeneste.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG HVORFOR

Personopplysningene behandles utelukkende med det formål å administrere tjenestene vi tilbyr og til å oppfylle gjøremål etter brukernes ønsker. Opplysningene vil ikke bli brukt eller utlevert til andre formål, herunder markedsførings øyemed, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, for eksempel i form av abonnement på nyhetsbrev, eller annen e-post- Instagram, Facebook, snap eller SMS-tjenester, og du kan når som helst velge å trekke tilbake et slikt samtykke.

PÅMELDING TIL KURS

Hvis du melder deg på kurs, deltar i konkurranser eller andre aktiviteter gjennom oss, og velger å ikke være anonym, kan vi ta vare på svar eller informasjon.

TILGANG OG UTLEVERING AV OPPLYSNINGER

Det er kun utvalgte ansatte i Dromedar, Dromedarbakeriet, vår tekniske leverandør og underleverandører som har tilgang til personopplysningene som lagres om deg, og kun i den utstrekning slik tilgang er nødvendig for utvikling, drift og vedlikehold av våre tjenester. Opplysninger utleveres ikke til tredjeparter, med unntak av underleverandører og samarbeidspartnere som bistår oss i forbindelse med levering, utvikling og forbedring av våre tjenester.

INFORMASJON OG RETT TIL INNSYN

Som bruker av våre nettsteder har du rett til innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Videre har du krav på retting av mangelfulle eller uriktige opplysninger og/eller sletting. 

KONTAKT

Dersom du ønsker innsyn, har spørsmål, ønsker å begrense eller slette informasjon knyttet til persondata vi lagrer om deg, kan disse rettes til Dromedar på post@dromedar.no

Du kan lese mer om personvernloven og dine rettigheter på Datatilsynet sine nettsider.

Her kan du lese mer om informasjonskapsler.

Apotekerveita, Trondheim 28. Mars 2019.